انتخاب پلی اکریل به عنوان صنعت سبز

انتخاب شرکت پلی اکریل ایران به عنوان صنعت سبز کشور

پس از بررسی و ارزیابی‌های استانی از اقدامات و دستاورد‌های زیست محیطی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در سال ۱۴۰۱، واحد‌های برگزیده جهت ارزیابی نهایی و کشوری و حضور در بیست و چهارمین همایش ملی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی سبز به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال گردید که شرکت پلی اکریل ایران برای دومین بار در تاریخ خود و از بین بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی کشور، موفق به اخذ عنوان «صنعت سبز کشور »گردید.

این افتخار را خدمت اعضاء محترم هیئت مدیره، مدیر عامل محترم، مدیران و پرسنل خدوم شرکت خصوصاً مدیر و پرسنل بخش HSE تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

انتخاب پلی اکریل به عنوان صنعت سبز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!