نوار اکریلیک (TOW)

نوار تولیدی با ظرافت‌هایی از ۱. ۳ تا ۸. ۹ دیتکس (قابل تبدیل به تاپس اکریلیک) به سفارش مشتری و مطابق با مشخصات درخواستی ارائه می‌شود. همچنین این الیاف به عنوان الیاف ظریف در سیستم پنبه‌ای و کشباف قابل استفاده بوده و محصول نهایی آن به دلیل نزدیک بودن به خواص پشم در تولید دستکش، جوراب، پارچه‌های پشمی و غیره کاربرد دارد.

نوار اکریلیک

مشخصات الیاف نوار اکریلیک

دیتکس

1.3

نوع محصول

 DULL -BRIGHT - SEMI DULL

قوام CN/dtex

2.2-3.0

درصد تطویل

30-40

درصد آب رفتگی

حداکثر 3

کیلوتکس نوار

80 - 110

دیتکس

2.2

نوع محصول

 DULL -BRIGHT - SEMI DULL

قوام CN/dtex

2.2-3.0

درصد تطویل

30-40

درصد آب رفتگی

حداکثر 3

کیلوتکس نوار

110-128

دیتکس

3.3 تا 6.1

نوع محصول

 DULL -BRIGHT - SEMI DULL

قوام CN/dtex

2.2-3.0

درصد تطویل

30-40

درصد آب رفتگی

حداکثر 3

کیلوتکس نوار

110-154

دیتکس

7.7 تا 8.9

نوع محصول

 DULL -BRIGHT - SEMI DULL

قوام CN/dtex

2.2-3.0

درصد تطویل

30-40

درصد آب رفتگی

حداکثر 3

کیلوتکس نوار

110-158

جهت دریافت مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب محصول مناسب، استعلام قیمت و اطلاع از شرایط فروش می‌توانید از طریق فرم ارتباط با ما اقدام فرمایید.